Fjernskrivning

Den effektive sekretærløsning

Pareta er landets største udbyder af fjernskrivning, og med vores teams bestående af uddannede og erfarne lægesekretærer kan vi håndtere enhver type skriveopgave fra diktat til print – døgnet rundt.

Vi skriver alle typer journaler og bruger de nødvendige ressourcer på kvalitetssikring, så I oplever høj fleksibilitet, produktkvalitet og leveringssikkerhed.

Samtidig garanterer vi tavshedspligt og datasikkerhed.

Forøget servicekvalitet

Ved at benytte fjernskrivere kan den faste stab af lægesekretærer frigøres til kerneopgaverne – med en dokumenteret forøget servicekvalitet overfor både læger og patienter til følge.

Derudover opnås flere målbare service- og kvalitetsfordele ved brug af ekstern fjernskrivning.

  • Antal journalfejl minimeres
  • Ophobning af journaler begrænses
  • Spidsbelastning minimeres og underbemanding begrænses ved ferie, sygdom mv.
  • Rettidig LPR-registrering
Fjernskrivningsteams

Ved større opgaver tilknyttes et fjernskrivningsteam, som ledes af en teamkoordinator, der bl.a. sørger for:

  • Vagtplanlægning
  • Koordinering med afdelingerne
  • Kvalitetssikring af notater

Teamkoordinatoren sikrer, at der tages hånd om alt i opgaven, så I kan koncentrere jer om jeres kerneopgaver.

Produktkvalitet

Vi benytter udelukkende højtkvalificerede lægesekretærer med lang erfaring indenfor de dikterede specialeområder, og vi overholder fordanskningsregler og dansk retskrivning.

Ved større opgaver, f.eks. skrivning for flere afdelinger på et hospital, koordineres skrivningen imellem afdelingerne, så I oplever højest mulig kvalitet og hurtigst mulig respons.

Økonomiske fordele

Pareta akkord-afregner fjernskrivning med en ørebetaling pr. dikteret sekund. Dette medfører højere effektivitet, og at der udelukkende betales for de færdigskrevne journaler.

Fleksibilitet

Fjernskrivning er fleksibelt, da bemandingen med meget kort varsel kan skaleres kraftigt op og ned.